برگزاری نمایشگاه دستاوردهای گروه‌های خودیار برنامه تأمین مالی خرد در استان فارس

نمایشگاه دستاوردهای گروه‌های خودیار برنامه تأمین مالی خرد در استان فارس در اداره کل بهزیستی استان فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه تاک، در حاشیه نشست هم‌اندیشی دست اندرکاران اجرای برنامه تأمین مالی خرد در استان فارس، مدیرکل بهزیستی استان ضمن بازدید از این نمایشگاه و صحبت با زنان عضو گروه‌های خودیار بر کارآفرینی و ایجاد زمینه برای رقابت در بازار تأکید کرد.