رقم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به گروه‌های خودیار روستایی در سال ۱۴۰۲ از ۷۳۶ میلیارد ریال گذشت

با پرداخت ۱۱۰ میلیارد و ۴۹۷ میلیون ریال تسهیلات در دی ۱۴۰۲، میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک کشاورزی به گروه‌های خودیار روستایی به ۷۳۶ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی مؤسسه تاک، رقم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به گروه های خودیار برنامه تأمین مالی خرد در قالب ۳۲۰ فقره بوده‌است. گروه‌های خودیار روستایی استان گیلان از بین ۲۲ استان مشمول برنامه تأمین مالی خرد با دریافت ۲۳۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال در قالب ۸۷ فقره وام بانکی در رده نخست قرار دارد که ۱۵ فقره آن در دی ماه پرداخت شده است. گروه‌های خودیار روستایی استان خراسان رضوی با ۱۰۷ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال در قالب ۴۷ فقره و گروه‌های خودیار استان کرمانشاه نیز با دریافت ۶۷ میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال در قالب ۴۳ فقره تسهیلات بانکی به ترتیب در رده دوم و سوم قرار دارند. با این‌حال گروه‌های خودیار استان کرمانشاه با دریافت ۴۰ میلیارد و ۱۲ میلیون ریال در قالب ۲۶ فقره، بالاترین میزان تسهیلات بانکی را در دی ماه از بانک کشاورزی دریافت کرده‌اند. بانک کشاورزی استان کردستان نیز در دی ۱۴۰۲، مبلغ ۱۵ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال در قالب ۶ فقره تسهیلات به گرو‌ه‌های خودیار روستایی پرداخت کرده است.  گفتنی‌است در دی ۱۴۰۲ گروه‌های خودیار در استان مازندران مبلغ ۱۰ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال، در استان فارس مبلغ ۶ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال، در استان همدان مبلغ ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال، در استان خراسان جنوبی مبلغ ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، در استان ایلام مبلغ یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون ریال و در استان اردبیل مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال دریافت کرد‌ه‌اند.

درباره نویسنده

مهیار عباسیان
administrator

NO COMMENTS

Comments are closed.