برگزاری نشست هم‌اندیشی دست اندرکاران برنامه تأمین مالی خرد در استان فارس

نشست هم‌اندیشی دست اندرکاران برنامه تأمین مالی خرد در استان فارس با حضور مدیرکل بهزیستی استان، ذیحساب، معاون امور اجتماعی، کارشناسان دفتر توانمندسازی خانواده و بانوان، نمایندگان بانک کشاورزی استان، رؤسای ادارات بهزیستی شهرستان‌ها و کارشناسان، مجریان محلی، تسهیلگران، دبیران کانون‌ های گروه‌های خودیار، مدیرعامل و کارشناسان مؤسسه تاک برگزار شد.
در این نشست که در روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ با هدف بررسی عملکرد برنامه و راهکارهای توسعه آن در استان برگزار شد، بر ضرورت رفع موانع و شتاب بخشیدن به اجرای برنامه در استان و نیز گسترش آن در دیگر شهرستان‌ها تأکید شد.
این گزارش حاکیست همزمان با برنامه‌ریزی‌ها برای اجرای فاز جدید برنامه تأمین مالی خرد در استان فارس، از رؤسای شهرستانها و مجریان محلی این برنامه در فاز قبل تقدیر به عمل آمد.